Terma dan Syarat Program

TERMA DAN SYARAT PROGRAM

TERMA PEMBAYARAN

Berikutan pemulangan borang pendaftaran, bayaran penuh diperlukan dalam sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh pengeluaran invois atau surat aku janji (LOU). Bayaran atau LOU mesti diterima sebelum tarikh pogram/latihan. Resit akan dikeluarkan apabila dibayar. Oleh kerana tempat latihan yang terhad, kami menasihatkan pendaftaran awal.

PEMBATALAN / PENGGANTIAN PENDAFTARAN

Pembatalan pelanggan mesti diterima secara bertulis oleh EMEL atau FAKS dua (2) minggu sebelum program dijalankan. RM 100 kos akan di ambil dari jumlah pemulangan harga kursus yang dipersetujui sebagai menanggung kos pemasaran, pengurusan dan lain-lain dan jumlah selebihnya akan diberikan.

Semua tempahan membawa 50% liabiliti pembatalan sekiranya notis yang diberikan adalah kurang daripada dua (2) minggu dan 100% liabiliti pembatalan 7 hari sebelum program.

Tidak membayar atau tidak hadir tidak bermaksud pembatalan. (Walau bagaimanapun, set dokumen yang lengkap akan dihantar kepada anda. Penggantian adalah dialu-alukan pada bila-bila masa. Semua pembatalan pendaftaran hendaklah dibuat secara bertulis).

ProgramUsahawan.com berhak untuk menukar kandungan tanpa sebarang notis.

HAKCIPTA DAN LAIN-LAIN –

Semua hak-hak harta intelek dalam semua bahan yang dihasilkan atau diedarkan oleh kumpulan yang berkaitan dengan program ini terpelihara dengan jelas dan apa-apa salinan tanpa izin, penerbitan atau pengedaran adalah dilarang.

NOTA PENTING:

Sekiranya jika ASL Training & Consultancy Sdn Bhd tetap membatalkan program ini atas apa jua sebab, (termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana kuasa berlakunya) dan dengan syarat bahawa program itu tidak ditangguhkan ke tarikh lain atau digabungkan dengan program lain, pelanggan akan menerima bayaran balik bagi jumlah yang telah dibayar kepada program yang dibatalkan sedemikian.

SEMUA BAYARAN BOLEH DIBUAT KEPADA:

ASL Training & Consultancy Sdn Bhd
———————————————————

(Visited 124 times, 1 visits today)