CABARAN USAHAWAN SMART

“Do the Business – Learn from Experience – Feel the Strength – Faced the Success”

CABARAN USAHAWAN SMART 100% “Real Business” ‘Experiential Based Learning’.

Program Usahawan SMART merupakan sebuah program yang dibina dengan berimpak besar dalam Pembangunan Usahawan serta melonjak kapasiti usahawan. Ia dibina secara berstruktur serta berpendekatan yang sangat unik dalam konsep penghayatan ilmu dan kemahiran keusahawanan.

Penganjuran program ini dapat menyediakan dan menyiapkan para peserta kepada Kesedaran, Persediaan dan Pengwujudan dalam keusahawanan. Program yang memberi latihan keusahawanan dan pendedahan pembangunan ‘softskill’ sebagai satu persiapan kepada melahirkan usahawan mahupun memperkasa berdaya saing usahawan.

Program ini akan diisi oleh tenaga pakar, para usahawan berjaya, usahawan muda, motivator, agensi dan ramai lagi yang disesuaikan dengan letarbelakang peserta bagi memberi kesan maksima.

Pengisian ini lebih berkonsepkan kepada “Simulation – Experiential Learning – Practical – Values”

Pengalaman ProgramUsahawan.com dalam pembangunan usahawan sejak tahun 2004 menjadi teras kepada kekuatan pembangunan module.

Program yang mengambil tempoh selama 1 hingga 3 bulan ini akan melengkapkan peserta dengan ilmu dan kemahiran melalui proses pembelajaran secara teori dan praktikal (simulasi) dalam aspek perniagaan yang di perlukan.

Usahawan SMART Excellent Award
Usahawan SMART -ProgramUsahawan.com

SIAPA PERLU HADIR ?

  • Usahawan SMART Ground Zero
  • Usahawan SMART Newbie “ Business Start UP ”
  • Usahawan SMART Perniagaan Kecil Dan Sederhana ( SME’s ).
  • Pegawai Pembimbing usahawan

OBJEKTIF PROGRAM

Objektif program “Usahawan SMART” bergantung kepada sasaran peserta dan objektif yang hendak dicapai.

Pihak kami berkebolehan dan berpengalaman dalam merangka module berbentuk praktikal dan disokong dengan pembelajaran teori bersesuaian dengan kehendak pelanggan.

  • Membina nilai keusahawanan yang kuat dalam diri.
  • Mentranformasi dan membentuk potensi keusahawanan dalam diri dan komuniti.
  • Melengkapkan ilmu dan pengalaman dari sudut kemahiran keusahawanan, kemahiran industri serta kemahiran modal insan dalam diri usahawan.
  • Mengenalpasti, membina, mengurus dan mengembangkan perniagaan melalui model yang sistematik.
  • Membina daya saing dan kekuatan dalam prinsip perniagaan.
  • Mendedahkan kepada peserta mengenai kaedah teknopreneurship terkini yang boleh membantu meningkatkan jualan perniagaan peserta.
Pengiktirafan Program Usahawan

FAKTA PROGRAM

Usahawan SMART 2013
Usahawan SMART 2016
Usahawan SMART 2014

Pembentangan & Perbincangan Kertas Kerja

Anda berminat untuk menjemput kami untuk membuat pembentangan dan perbincangan berkaitan kertas kerja anda ?

GALERI PROGRAM USAHAWAN SMART

APA KATA MEREKA YANG MENYERTAI KAMI ?

Program Usahawan SMART 2016

ENTITI DAN MODUL PEMBELAJARAN

Jom kita lihat beberapa testimoni, pencapaian dan kejayaan Program Bengkel Usahawan SMART yang dijalankan oleh team ASL Training bersama kerjasama beberapa rakan strategi.

ASL Program Usahawan | testimoni 4

APA KATA ALUMNI PROGRAM

Jom lihat apakah konsep,entiti dan modul serta keunikan program yang bakal diterapkan dalam program bersiri Usahawan SMART.

Pembentangan & Perbincangan Kertas Kerja

Anda berminat untuk menjemput kami untuk membuat pembentangan dan perbincangan berkaitan kertas kerja anda ?

(Visited 1,450 times, 1 visits today)
Scroll to Top