ALIRAN LATIHAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

Aliran Latihan ProgramUsahawan.com

 Latihan Berasaskan Penyelesaian – “Solutions Based Opproach”

Kursus dan Latihan  Sumber Manusia perlu di jalankan dengan berterusan bagi melihat hasil dan perubahan. Kami sentiasa menawarkan latihan yang berterusan melalui pelbagai kaedah. Pendekatan ini dilengkapi dengan Pembangunan modul dalam bentuk berstruktur mampu memberi momentum pada peserta usahawan. Manakala latihan pasca program juga disediakan bersama semua tenaga pakar kami melalui pelbagai cara dan kaedah secara berterusan, semua ini adalah PERCUMA bagi memastikan objektif dicapai.

Memohon Kertas Kerja Cadangan

Anda Berminat Untuk Menjalankan Program Keusahawanan ? Klik Sini Dan Isikan Maklumat Permohonan Anda.

ProgramUsahawan.com InnerCircle

PEMBELAJARAN BERTERUSAN

Pendekatan pasca program adalah keunikan yang wujud dibawah semua program anjuran ProgramUsahawan.com.

Berikut adalah sebahagian dari perkhidmatan yang diberikan pada usahawan dan bakal usahawan bagi memastikan usaha berterusan.

ProgramUsahawan.com Inner Circle

Testimoni ProgramUsahawan.Com

(Visited 609 times, 1 visits today)
Scroll to Top